Op respectvolle wijze met natuur, mens & dier omgaan

Eigenschappen van Hereford koeien

De Herefords zijn oorspronkelijk afkomstig uit het zuidwestelijke deel van Engeland. Rond de marktplaats Hereford tegen de Welsh Border ontwikkelde zich hier in de tweede helft van de achttiende eeuw dit karakteristieke harde en duurzame vleesrund, dat dusdanig populair werd, dat het ook nu nog het meest voorkomende vleesveeras ter wereld is. Er zijn zowel gehoornde als ongehoornde (polled) Herefords. Wij zien in Herefords een aantal voordelen ten opzichte van andere vleesveerassen.

De Herefords kalven probleemloos af. De kalveren hebben bij hun geboorte een laag geboortegewicht, in het algemeen tussen de 30 en 40 kilogram. In combinatie met een fijne botstructuur leidt dit tot geboorten, waarbij menselijke hulp volledig achterwege kan blijven.

De Hereford-moeders zijn er op geselecteerd, dat zij zeven maanden lang een goede melkgift garanderen, zodat zij hun kalveren een goede groeistart meegeven. Doorgaans worden bij het afspenen op een leeftijd van 200 dagen een gewicht bereikt van zo’n 270 kg voor stierkalveren en zo’n 245 kg voor vaarskalveren. Daarna groeit de Hereford goed door, op een rantsoen van bij voorkeur gras en mineralen, liefst van een harde kwaliteit. Bijvoeren van krachtvoer is beslist niet nodig. Daarbij verlaten alle extra’s het lichaam via het darmkanaal. Vaarzen, die bijgevoerd worden, kunnen hun goede melkeigenschappen verliezen. Bijvoeren vinden wij niet gewenst, omdat het in het algemeen de kwaliteit van Herefords niet ten goede komt.

Absoluut voordeel is het karakter van Hereford koeien. Het zijn goedmoedige, rustige dieren die in alle situaties rustig blijven. Van agressiviteit van bv moeders die een kalf hebben gekregen is geen sprake.

Als laatste, maar zeker niet minste reden dat we voor Herefords hebben gekozen:

we vinden het gewoon hele mooie koeien waarmee je als veehouder op een rustige, fijne manier kunt werken!

Bekijk de foto’s maar en geniet met ons mee!